ringgroup-nimaadvoip

گروه های تماس در سیستم تلفنی ویپ

گاهی اوقات اتفاق می افتد که می خواهیم هر بخش از سازمان و کسب و کار خود را به دست گروهی خاص از پرسنل بسپاریم ، به عنوان مثال بخش فروش ، پشتیبانی و یا فنی خود را به وسیله عده ای خاص از پرسنل هدایت کنیم . این افراد باید به تماس های مربوط …

گروه های تماس در سیستم تلفنی ویپ ادامۀ مطلب »