آسیاپرداز

جستجو

این پست را به اشتراک بگذارید

   در این مقاله آموزشی قصد داریم تنظیمات SIP TRUNK را برای دو شرکت آسیاتک و پیشگامان را بر روی سرور ISSABEL قراردهیم . در پایان این مقاله فایل تنظیمات را به صورت متن برای شما قرار می دهیم تا فقط کپی و پیست کنید. لازم به ذکر است که تنظیمات را بایداز شرکت ارائه دهنده خدمات  تلفن ثابت دریافت نمائید.

۱ – پس از ورود به نرم افزار ایزابل وارد منوی PBX می شویم

۲ – گزینه PBX Configuration را انتخاب می کنیم

۳ – وارد بخش Trunks می شویم

۴ – گزینه SIP Trunk را انتخاب می کنیم

۵ – در قسمت های Trunk Name که در تصویر زیر مشخص شده اند  نام کاربری خود را وارد کنید . معمولا این نام کاربری همان شماره تلفن شما می باشد .

۶ – سایر قسمت هایی که در تصویر زیر مشخص شده اند را با اطلاعات زیر کامل می کنیم .

نکته : بعضی از شرکت ها اطلاعات مربوط به USER Details را ارائه می دهند. در صورت ارائه باید در قسمت Context نام کاربری خود به همراه عبارت -IN را اضافه کنید که در تصویر مشخص شده است . در صورتی که اطلاعاتاین قسمت ارائه نشده بود آن را خالی بگذارید.

اطلاعات آسیاتک :

 

Trunk Name : USERNAME

PEER DETAILS:
host=voice.asiatech.ir
username=USERNAME
secret=PASSWORD
fromuser=USERNAME
type=friend
qualify=yes
insecure=port,invite
nat=force_report,comedia
port=5060
disallow=all
allow=alaw&ulaw


Register String:
USERNAME:PASSWORD@voice.asiatech.ir/USERNAME


 

اطلاعات پیشگامان :

Trunk Name : USERNAME

PEER DETAILS:
host=ngn.pishgaman.net
username=USERNAME
secret=PASSWORD
type=peer
qualify=yes
insecure=invite
disallow=all
allow=alaw&ulaw
context=from-trunk
registerattempts=0
fromuser=USERNAME


USER Context : USERNAME-IN


: USER Details

type=user
username=USERNAME
secret=PASSWORD
qualify=yes
insecure=invite
registerattempts=0
context=from-internal


Register String:
USERNAME:PASSWORD@ngn.pishgaman.net/USERNAME


 

اطلاعات شاتل :

 

PEER DETAILS:
host=185.73.1.2
username=USERNAME
secret=PASSWORD
type=friend
qualify=yes
nat=yes
insecure=very

 


 

USER Context : USERNAME-IN


USER DETAILS :
user context=USERNAME
secret=PASSWORD
type=user
context=from-trunk

 

جهت دانلود  فایل ها کلیک کنید

 

عضویت در خبر نامه

از جدیدترین اخبار ما مطلع شوید

مقالات بیشتر

آموزش

تنظیمات SIP TRUNK

   در این مقاله آموزشی قصد داریم تنظیمات SIP TRUNK را برای دو شرکت آسیاتک و پیشگامان را بر روی سرور ISSABEL قراردهیم . در